Novice: Trenutno ni obvestil.
Dobrodošel, Gost. Prosim, prijavi se ali se registriraj.

Registracija - Zahtevan podatek
Izberite uporabniško ime:
Uporabniško ime ne sme biti del vašega gesla.Geslo mora vsebovati vsaj šest znakov.Ob prvi prijavi v forum si takoj uredite osebni profil(spol,starost,lokacija)!
Email:
Vnesti morate veljaven elektronski naslov.
Prosim uporabite naslov vašega internetnega ponudnika.
Izberi geslo:
Ponovno vpiši geslo:
Vizualno preverjanje:
Vpišite znake s slike
Vpišite znake s slike
1.   UVODNA POJASNILA

1.1. Forum je v večini namenjen pogovoru o vsem kar lahko na tak ali drugačen način povežemo z vremenom.
1.2. Forumi so moderirani.

1.3. Vse, kar je v nadaljnjem tekstu rečeno o moderatorju, velja tudi za administratorja, obratno pa ne velja.

1.4. Pravila veljajo od dneva objave in ne veljajo za nazaj.

2.  REGISTRACIJA

2.1. Na forum se lahko registrira vsakdo, vendar se s tem zaveže k spoštovanju pravil foruma Vremenskega društva ZEVS(v nadaljevanju ZEVS). Za registracijo morate obvezno uporabiti Vaš e-naslov ,ki ga imate pri Vašem internetnem ponudniku! Dovoljeni so tudi drugi zanesljivi e-naslovi po presoji administratorjev. Vsak član naj ima forumu primerno uporabniško ime, v profilu pa je zaželeno da dodate kraj vašega bivanja, če želite lahko tudi navedete svojo starost (mladost), prikazano sliko (avatar) in podpis. Dvojne registracije so prepovedane in se kaznujejo z ukinitvijo vseh uporabniških imen.

2.2. Administrator ima pravico izbrisati uporabnike, ki po preteku treh (3) mesecev po registraciji na forum ničesar ne napišejo.

2.3. Zaradi preglednosti foruma nihče nima pravice do spremembe uporabniškega imena, lahko pa prosi za to - in prošnjo ustrezno utemelji. Moderatorji bodo na podlagi utemeljitve odločili, ali se preimenovanje lahko izvrši ali ne. Moderatorji lahko od nekoga zahtevajo preimenovanje, če podobno uporabniško ime že obstaja ali če je le-to  forumom neprimerno (žaljivo,vulgarno, ipd.). Prav tako lahko moderatorji zahtevajo spremembo avatarja in/ali podpisa. Če uporabnik tega ne upošteva pa lahko to administrator stori sam.

3.  MODERIRANJE

3.1. Forum je moderiran, kar pomeni, da na njem veljajo določena pravila pisanja in obnašanja. Vsak uporabnik je dolžan spoštovati objavljena pravila ter upoštevati priporočila in navodila moderatorjev, prav tako pa tudi individualna navodila, ki jih preko privatnih sporočil dobi od moderatorjev.

3.2. Moderiranje je izključna domena moderatorjev. Posebne pravice in dolžnosti moderatorja pri tem so:                    
a.) prestavljanje sporočil v drug forum zaradi vsebinske preglednosti,
b.) brisanje sporočil ali njihovih delov zaradi kršitev pravil,
c.) zaklepanje ali brisanje teme zaradi oddaljevanja od teme ali neprimernosti teme.

3.3. Vse te ukrepe lahko izvaja moderator brez obveščanja avtorjev, obvezna pa je kratka obrazložitev ukrepa in obvestilo administratorju.

3.4. Pri spreminjanju vsebine posameznih sporočil, mora moderator označiti mesto izbrisa ter se podpisati, pri čemer uporabi barvo, različno od barve sporočila.

3.5. Moderator ima pravico uporabnike opominjati, tako zasebno kot javno.

3.6 Vsak moderator ima pravico moderirati v  forumih za katere  je zadolžen, kot je razvidno iz seznama forumov na prvi strani.

4.  TEŽJE KRŠITVE

4.1. Škodovanje interesom in ugledu Vremenskega društva ZEVS!
4.2. Težje kršitve forumskega reda so tudi:
a.) osebni napadi, sovražni govor, žaljenje, grožnje, itd., ki so naperjeni proti posameznemu uporabniku forumov in proti drugim ljudem, še posebno proti posameznikom ali različnim interesnim skupinam...,
b.) govor "ad hominem": to je govor o sogovorniku , namesto o temi,
c.) preklinjanje (še posebno blasfemija), vulgarnost in podobno,
d.) zbiranje in javno objavljanje tujih zasebnih podatkov kot so identiteta uporabnikov ali vsebine zasebnih sporočil brez dovoljenja avtorja, prav tako javno objavljanje pogovorov iz posebnih področij (točka 6.)
e.) odpiranje tem z namenom diskreditacije ali smešenja,
f.) namerne provokacije,
g.) verska nestrpnost,
h.) napadi na moderatorja,
i.) objavljanje pornografije ali povezav nanjo,
j.) brisanje in popravljanje lastnih prispevkov, starejših od enega tedna.
 k.) dvojne registracije
 l.) uporaba licenčnih besedil v lastnih prispevkih
 m.) odpiranje tem v podporo opomnjenim članom foruma ni dovoljeno in se smatra za težjo kršitev forumskih pravil

4.2. V kolikor uporabnik meni, da je moderator spregledal težjo kršitev forumskega reda, ga ima dolžnost in pravico na to opozoriti preko zasebnega sporočila (ZS) ali elektronske pošte. Uporabniki naj torej na kršitve ne opozarjajo javno v temi, ampak v zasebnem sporočilu moderatorju.

5.  LAŽJE KRŠITVE

5.1. Lažje kršitve forumskega reda so:
a.) objavljanje prispevkov, ki nimajo veze s temo,
b.) napačno citiranje sporočil drugih uporabnikov,
c.) oglaševanje brez dovoljenja moderatorja,
d.) odpiranje identičnih tem, ki že obstajajo in so aktivne v zadnjem mesecu,
e.) težka berljivost prispevkov (jezik, slog…),
f.) razpravljanje o delu adminov in moderatorjev (kdor se ne strinja z moderatorsko politiko, naj zapusti forum),
g.) objavljanje prispevkov, posredovanih od izključenih članov.


6.  ZASEBNOST NA FORUMU

6.1. Vsak uporabnik ima pravico do zasebnosti. Zaradi specifičnosti foruma in lažjega spremljanja vremenskih dogajanj priporočamo, da  v osebni profil dodate lokacijo od kje prihajate.

6.2. Zasebna sporočila so, kot pove ime, zasebne narave in so lahko razkrita le v naslednjih primerih:
a.) če uporabnik dobiva sporočila, v katerih gre po njegovem za stvari, ki sodijo pod točko 3 (Težje kršitve forumskega reda), ima pravico takšno sporočilo posredovati administratorju, ki se odloči za ukrep,
b.) ZS, ki izhajajo iz opominov moderatorja, so lahko po potrebi predmet razprave v moderatorskem forumu,
c.) pošiljanje prejetih ZS drugim uporabnikom po ZS brez dovoljenja izvirnega avtorja ni dovoljeno,
d.) če se kdo razkrije v profilu ali preko postov, administratorji in moderatorji niso odgovorni, če pride do zlorabe njegovih podatkov.

6.3. Administrator forumov ima vpogled v osebne podatke, navedene v profilu, ter IP številke, s katerih se uporabnik javlja, ter ostale morebitne podatke, potrebne za zagotavljanje delovanja in reda na forumih, vključno (a ne samo) s podatki za ugotavljanje dvojnih identitet.

7. POSEBNA PODROČJA

7.1. Deli foruma so lahko dostopni samo moderatorjem in članom VD ZEVS.
a.) Smetišče: vanj se lahko kot dokazno gradivo shranjujejo iz pogovorov brisani prispevki in teme
b.) Administrativni forum: v njem potekajo interni pogovori med administratorji oz. moderatorji

8.  NASVETI IN POJASNILA

8.1. Nasveti za pisanje prispevkov
a.) Uporabljaj pogovorno slovenščino in ne narečja, slenga itd.
b.) Če je mogoče, uporabljaj šumnike.
c.) Uporaba le velikih črk pomeni kričanje.
d.) Citiraj le tisto, na kar dejansko odgovarjaš, sicer se bo kaj kmalu zgodilo, da bo več citatov kot vsebine.
e.) Ne uporabljaj pretiranega števila ločil ob koncu stavkov.
f.) Sporočila naj imajo glavo in rep.
g.) Piši tako, da te bodo razumeli ostali uporabniki, tako mlajši kot starejši.
h.) Naslov teme naj opisuje vsebino.
i.) Na sporočila odgovarjaj po premisleku.
j.) Na forumu se tikamo.

8.2. Nasveti za branje prispevkov:
a.) Poskušaj razumeti, kaj je pisec želel povedati.
b.) Bodi dobrohoten v interpretaciji.
c.) Ne pripisuj namenov.
d.) Če česa ne razumeš, vedno lahko prosiš za pojasnilo.

8.3. Pojasnila:
a.) Do lastnih prispevkov v forumu ima avtor le moralno lastninsko pravico, kar pomeni, da so prispevki njegovi, z njimi pa v popolnosti razpolaga upravljavec foruma ZEVS.
b.) Nihče nima pravice zahtevati brisanja vseh svojih prispevkov.
c.) Nihče nima pravice zahtevati zaklep tem, ki jih je sam odprl.
d.) Posamezni prispevki izražajo samo stališča njihovih avtorjev in ne stališč upravljalca forumov ali moderatorjev, zato slednji za tuje prispevke ne odgovarjajo.

9.  OPOMINJANJE IN SANKCIJE

9.1. Opomini so treh tipov:
a.) zasebni opomin
b.) javni opomin
c.) opomin administratorske ekipe

9.2. Zasebni opomin izreče moderator sam po ZS in evidenca o njih se ne vodi. Da gre za opomin, mora biti v sporočilu izrecno navedeno. Uporabnik nima pravice javno razglašati drugim uporabnikom, da je prejel zasebni opomin.

9.3. Javni opomin se izreče za težjo kršitev ali ponavljajočo lažjo kršitev forumskega reda. Izreče ga moderator in sicer javno v temi, v kateri prihaja do kršitev. Trije javni opomini v enem letu avtomatično pomenijo opomin administratorske ekipe. Za javni opomin predhodni zasebni opomin ni potreben v primeru, da gre za težjo kršitev.

9.4. Opomin administratorske ekipe izreče administrator ob soglasju absolutne večine administratorjev in je objavljen pod "Obvestila administratorjev". Za opomin administratorske ekipe je potreben predhodni javni opomin.

10.  IZKLJUČITEV

10.1. Če se stanje po izrečenem opominu administratorske ekipe ne popravi, sledi izključitev, s katero se vaše uporabniško ime zaklene, vam pa zapade pravica sodelovanja na forumu. Izključitev je po svoji naravi trajna in se nanaša na osebo, ne na uporabniško ime in zato registracija pod drugim uporabniškim imenom ni dovoljena.

10.2. Morebitne prošnje za ponovno vključitev so obravnavajo individualno.

10.3. V posebno hudih primerih ima administrator pravico brez predhodnega opozorila začasno zakleniti uporabniško ime in ko dobi soglasje moderatorjev, se začasna izključitev spremeni v trajno.

10.4. Vsak, ki je izključen, lahko zaprosi za ponovno enourno vključitev z namenom, da zbriše ali prenese svoja zasebna sporočila (ne pa piše v javni del forumov), za kar se individualno dogovori z administratorjem.

11.  PRITOŽBA

11.1. Na opomine se lahko pritoži samo uporabnik, ki je opomin prejel in ne kdo drug v njegovem imenu.
a.) Na zasebni opomin se lahko uporabnik pritoži administratorju, ki opomin potrdi ali zavrže.
b.) Na javni opomin se lahko uporabnik pritoži administratorju, administratorska ekipa pa nato z absolutno večino razsodi upravičenost opomina.

12.  TOLMAČENJE PRAVIL

12.1. Administratorji kot upravljalci foruma in UO ZEVS-a so zadnja inštanca pri tolmačenju teh pravil

10.3.2008